Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


VIIIè Congrés de la Joventut Comunista
Els dies 1, 2 i 3 d'octubre de 2004 va celebrar-se el VIIIè Congrés de la Joventut Comunista.

Documents del IXè Congrés